Tieisännöintiä Lapin alueella ja Iissä

Ota yhteyttä

Tarjoamme tiekunnille kattavaa palvelua isännöintiin ja talouden hoitamiseen.

Verkkopohjaiset järjestelmät mahdollistavat työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Tarjoamme luotettavaa palvelua tiekunnille koko Lapin alueella.

Kokonaisvaltainen ja luotettava palvelumme tiekunnille

Tarjoamme kaikenkattavan palvelun tieisännöinnin hallinnon ja lakimääräisten velvoitteiden hoitamiseen. Toimintaamme sisältyy myös tien kunnossapidon käytännön organisointi ja kilpailutusten hoitaminen.

 

Kilpailutusten ja sopimusten hallinnointi on asiantuntijamme erikoisalaa. Tiekunnalla on aina mahdollisuus  asiantuntijamme konsultointiin vaativissakin tilanteissa.

Alan koulutus ja pitkä kokemus takaavat ammattitaidon

Suomen Tieyhdistys ry on teiden ja niiden käytön vahva asiantuntija. Tieyhdistys kouluttaa ja ylläpitää tieisännöitsijöiden ammattitaitoa Suomessa.

 

TIKO-tieisännöintikoulutus ja yli 10 vuoden kokemus alalta takaavat tieisännöitsijämme vakaan ammattitaidon.

Tieisännöinnin vaatimukset

Yksityisteiden hallinto ja kunnossapito on muuttunut vaativampaan ja ammattimaisempaan suuntaan. Tiekunnan hallinnon hoitamisessa vaaditaan hyvää asiantuntemusta yksityistielaista, tiekuntien hallinnointiin liittyvistä säädöksistä ja ohjeista sekä erilaisista suosituksista. Tiekuntien toiminnassa on noudatettava yksityistielain lisäksi esimerkiksi henkilötietojen käsittelystä annettuja tietosuoja-asetuksen säännöksiä. Tiekunnan on rekisterinpitäjänä pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tieisännöitsijä toimii yksityisteiden toimitsijamiehenä tai asiantuntijaroolissa. Tieisännöitsijällä on kykyä ja osaamista soveltaa tienpitoon liittyviä säädöksiä tienpidon käytännön toimenpiteisiin. Tieisännöitsijä voi hoitaa vain tiekunnan hallintoasiat tai koko palvelun avaimet käteen periaatteella paperiasioista käytännön tien kunnossapitoon liittyvien toimien organisointiin. Tieisännöitsijää voi konsultoida kaikissa tieasioihin liittyvissä asioissa. Tieisännöitsijä on ulkopuolinen ja riippumaton toimija, joka tuo tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta tiekunnan toimintaan.

Ota yhteyttä